Spathularia rufa      Schmidel
blek spadmurkling 
 
Location:  Rättvik, Dalarna       Foto: Sören Gutén