Suillus flavidus     (Fr. : Fr.) Sing. 
slemsopp  
 
Location:  Kättbo, Dalarna    Foto: Sören Gutén