Thelephora terrestris  Pers.: Fr.
vårtöra 
 
Location: Hörnefors, Västerbotten    Foto: Irene Andersson