Trametes pubescens    (Schum.: Fr.) Pilát
sammetsticka
 
Location:  Borlänge, Dalarna     Foto: Sören Gutén