Tricholoma resplendens      (Fr.) P. Karst.
 
 
Location:  Hässlen, Garpenberg, Dalarna       Foto: Sören Gutén