Typhula uncialis   (Grev.) Berthier 
stjälktrådklubba       

Location:  Idkerberget, Dalarna    Foto: Ingemar Andersson