Tyromyces fissilis (Berk. & M.A.Curtis) Donk (Syn: Aurantioporus f.)
apelticka                      Swedish red list species
 
Location: Mangsarvešnget, Gotland      Foto: Irene Andersson