Verpa conica     (O.F. Müll.) Sw.
klockmurkla               
 
Location: Hörnefors, Västerbotten      Foto: Irene Andersson