Länkar på svenska

Artdatabanken:

Ekologisk katalog

Artdatabanken:

Rödlistade arter i Sverige

Artportalen

Rapportsystem för svenska svampfynd

Sveriges Mykologiska Förening

Svampguiden

Michael Krikorevs hemsida, diskussionsforum m.m.

Svampklubben Skogsriskan,

Svampförening för Mellersta Dalarna

Puggehatten,

Skånes Mykologiska Förening

Sundsvalls Mykologiska Sällskap

Uppsala Svampklubb

Klas Jaederfeldt

Linköpings Svampklubb

Karl Soop

Söderorts Svampförening

Härnösands Svampklubb

Stockholms Svampvänner

Leif & Anita Stridvall